Quyết định, thời gian phát HB KKHT học kỳ 2, năm học 2017-2018

Đăng bởi: Admin Web - 15:53 08/10/2018 - Lượt xem: 804

1. Quyết định câp học bổng KKHT học kỳ 2, năm học 2017-2018

QD_cap_hoc_bong_KKHT_hoc_ky_2_nam_hoc_2017_2018

2. Thòi gian phát học bổng

- Từ 8h30, ngày 12 tháng 10 năm 2018 (thứ Sáu)

- Địa điểm; Phòng Tài vụ (Tầng 1 - Nhà A2)