Lịch phát HBKKHT học kỳ 2, năm học 2016-2017 cho K39 (khóa học 2013-2017)

Đăng bởi: Admin Web - 10:36 19/05/2017 - Lượt xem: 651

Phòng Tài vụ thông báo: Sinh viên K39 nhận học bổng KKHT học kỳ 2, năm học 2016-2017:

- Thời gian:từ 8h00 ngày 22/5/2017 (Thứ Hai).

- Địa điểm: tại Phòng Tài vụ.

* Khi đi mang theo thẻ sinh viên.