Lịch phát học bổng KKHT học kỳ 1, năm học 2016-2017

Đăng bởi: Admin Web - 10:53 14/04/2017 - Lượt xem: 657
 
Thứ 2 (17/4/2017): Khoa Ngoại Ngữ, Khoa Giáo dục Mầm non, Khoa Ngữ văn.
Thứ 3 (18/4/2017): Khoa Toán, Khoa Giáo dục Tiểu học, Khoa Vật lý, Khoa Sinh-KTNN.
Thứ 4 (19/4/2017): Các khoa còn lại