Danh sách, thời gian phát học bổng KKHT học kỳ 1, năm học 2018-2019

Đăng bởi: Admin Web - 15:21 10/04/2019 - Lượt xem: 877

1. Danh sách học bổng KKHT học kỳ 1, năm học 2018-2019

Danhsach

2. Thời gian phát học bổng:

Ngày 10/4/2019 (thứ Tư): 

- Buổi sáng: Các ngành KHTN;

- Buổi chiều: Các ngành KHXH.

(Khi nhận học bổng mang theo thẻ sinh viên)

3. Địa điểm: Phòng Tài vụ tầng 1, Nhà A2.