Chức năng nhiệm vụ

Đăng bởi: Admin Web - 10:32 05/04/2017 - Lượt xem: 1261

 

 

Họ và tên , chức vụ

Nhiệm vụ chính

 image001

ThS. Cao Bá Cường

Phó Trưởng phòng phụ trách

 

Địa chỉ: Phòng 1.2, Hiệu bộ

Số di động: 0988.976.359

Email: cuongcb@gmail.com

 

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng quản lý các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của phòng. Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách các công việc:

- Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng các hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Quản lý Công tác chính trị tư tưởng; An ninh, báo chí và công tác đối ngoại; Quản lý Khen thưởng, kỷ luật sinh viên; Quản lý công tác truyền thông; Quản lý chung công tác SV..

- Phụ trách ký duyệt thanh toán toàn bộ công tác tài chính, hoạt động chi của đơn vị.

- Tổ chức quản lý lao động và nhân sự của phòng.

- Ký xác nhận giấy tờ về chế độ chính sách, thủ tục liên quan tới sinh viên.

- Công tác đánh giá rèn luyện sinh viên; xét học bổng khuyến khích học tập sinh viên và các chế độ chính sách của sinh viên.

- Tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên

 - Cơ sở vật chất, trang thiết bị được Nhà trường giao.

- Tham gia công tác của trường khi được Hiệu trưởng giao.

 

 image002

CN. Nguyễn Thành Long

Phó Trưởng phòng

 

Địa chỉ: Phòng 2.3, Hiệu bộ

Số di động: 0915.268.966

Hộp thư: nguyenthanhlong@hpu2.edu.vn

 

- Quản lý công tác chính trị tư tưởng của viên chức và người học.

- Quản lý công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết

- Duyệt các bài trước khi phát thanh, các bài trước khi đăng website trường.

 - Quản lý sinh viên nội, ngoại trú

- Tổ chức các lớp công dân HSSV

 - Mảng hoạt động văn thể trong cán bộ, viên chức và sinh viên.

 - Công tác an ninh trật tự sinh viên

 - Báo cáo hoạt động của phòng hàng tuần, các báo cáo công tác định kỳ liên quan đến nội dung phụ trách.

 - Đảm nhận phụ trách công việc khác khi được Trưởng phòng ủy quyền.

 image003

ThS. Trần Hoàng Khoa

Chuyên viên

 

Địa chỉ: Phòng 2.3, Hiệu bộ

Số di động: 0979.751.976

Hộpthư: tranhoangkhoa@gmail.com

- Phụ trách Phòng Phát thanh của trường

- Biên tập, viết bài đăng website trường và phát thanh

- Phụ trách công tác sinh viên ngoại trú

- Phụ trách việc bảo hiểm tự nguyện của sinh viên.

- Tham gia, góp ý cho các hoạt động quản lý sinh viên

 

 image004

ThS. Bùi Xuân Lâm

Chuyên viên

 

Địa chỉ: Phòng 2.3, Hiệu bộ

Số di động: 0912.713.402

Hộp thư: nhieuloc69@gmail.com

 

- Phụ trách chụp ảnh, quay camera các hoạt động của trường.

- Trang trí, khánh tiết các hoạt động của Trường.

- Lưu trữ các tư liệu hình ảnh phục vụ cho các hoạt động của trường.

- Các loại khẩu hiệu tuyên truyền nhân các ngày Lễ lớn, sự kiện của đất nước và của trường.

- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phòng giao.

 

 10277410_523948724377464_7859141708006237763_n

ThS. Trần Ngọc Toàn

Chuyên viên

 

Địa chỉ: Phòng 1.25, Hiệu bộ

Số máy nội bộ: 02113.863.216

Số di động: 0983.048.230

Hộp thư: tranngoctoan.sp2@moet.edu.vn

 

- Phụ trách các chế độ chính sách miễn, giảm hoc phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên.

- Phụ trách xét học bổng KKHT và các loại học bổng ngoài trường cho sinh viên

- Phụ trách khen thưởng, kỷ luật sinh viên

- Phụ trách việc sinh viên chuyển trường, bảo lưu, thôi học.

- Phụ trách kiểm tra hồ sơ gốc của sinh viên

- Quản lý hồ sơ điện tử sinh viên.

- Phụ trách trang web nội bộ của phòng

- Thực hiện một số công việc khác của phòng

 

 image006

 

 

ThS. Phạm Tuấn Hưởng

Chuyên viên

 

Địa chỉ: Phòng 1.12, Hiệu bộ

Số máy nội bộ: 02113.863.216

Số di động: 0913.034.967

Hộp thư: phamtuanhuongsp2@gmail.com

 

- Phụ trách đội văn nghệ trường.

- Phụ trách dàn dựng các chương trình văn nghệ.

- Phụ trách việc tổ chức các lớp công dân HSSV. Nhập điểm thu hoạch bài công dân HSSV.

 image007

 

ThS. Nguyễn Hồng Trang

Chuyên viên

 

Địa chỉ: Phòng 1.25, Hiệu bộ

Số máy nội bộ: 02113.863.216

Số di động: 0972. 855.558

Hộp thư: hongtrangdhsp2@gmail.com

 

- Tiếp nhận, lưu giữ công văn đến, đi của Phòng.

- Phụ trách công tác sinh viên nội trú

- Phụ trách xét kết quả rèn luyện của sinh viên.

- Tiếp nhận các loại giấy tờ xác nhận của sinh viên.

 

 image008

 

KS. Nguyễn Tuấn Thanh

Chuyên viên

 

Địa chỉ: Phòng 1.12, Hiệu bộ

Số di động: 0983. 921.933

Hộp thư: tuanthanh.ntkc@gmail.com

 

 

- Bố trí sử dụng, quản lý Hội trường theo kế hoạch hoạt động của Trường.

- Quản lý, điều chỉnh hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ các hoạt động của trường.

- Phụ trách kỹ thuật Phòng Phát thanh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

 image009

 

ThS Văn Thị Mai Phương

Chuyên viên

 

Số di động: 0983.030.517

Hộp thư: phuongvanthimai2002@gmail.com

 - Phụ trách văn phòng công đoàn

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

 

 image010

 

CN. Phạm Văn Luân

Chuyên viên

 

Địa chỉ: Phòng 1.25, Hiệu bộ

Số di động: 0974341588

Hộp thư: vanluansp2@gmail.com

 

 - Phụ trách văn phòng đoàn trường

 - Quản lý website Đoàn Thanh niên

 - Phụ trách các CLB sinh viên

 - Nắm bắt thông tin trên các trang mạng xã hội của sinh viên.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

                                                                                               

  TRƯỞNG PHÒNG