Chức năng nhiệm vụ

Đăng bởi: Admin Web - 10:32 05/04/2017 - Lượt xem: 2147

 

 

Họ và tên , chức vụ

Nhiệm vụ chính

 image001

ThS. Cao Bá Cường

Phó Trưởng phòng phụ trách

Bí thư Chi bộ

Phòng làm việc: Phòng 6.2 (Nhà 8 tầng khu Hiệu bộ)

Số di động: 0988.976.359

Email: cuongcb@gmail.com

 Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng quản lý các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của phòng. Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách các công việc:

- Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng các hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng;

- Quản lý Công tác chính trị tư tưởng; An ninh, báo chí và công tác đối ngoại; Quản lý Khen thưởng, kỷ luật sinh viên; Quản lý công tác truyền thông; Quản lý chung công tác SV;

- Phụ trách ký duyệt thanh toán toàn bộ công tác tài chính, hoạt động chi của đơn vị;

- Tổ chức quản lý lao động và nhân sự của phòng; 

 - Ký xác nhận giấy tờ về chế độ chính sách, thủ tục liên quan tới sinh viên.

- Công tác đánh giá rèn luyện sinh viên; xét học bổng khuyến khích học tập sinh viên và các chế độ chính sách của sinh viên;

- Tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên;

 - Cơ sở vật chất, trang thiết bị được Nhà trường giao;

- Tham gia công tác của trường khi được Hiệu trưởng giao.

 

 image002

 

 

CN. Nguyễn Thành Long

Phó Trưởng phòng

 Phòng làm việcPhòng 6.3 (Nhà 8 tầng khu Hiệu bộ)

Số di động: 0915.268.966

Email: nguyenthanhlong@hpu2.edu.vn

 - Quản lý công tác chính trị tư tưởng của viên chức và người học;

- Duyệt các bài trước khi phát thanh, các bài trước khi đăng website trường;

 - Tổ chức các lớp công dân HSSV;

 - Báo cáo công tác định kỳ liên quan đến nội dung phụ trách;

 - Đảm nhận phụ trách công việc khác khi được Trưởng phòng ủy quyền.

 

CVC.ThS Phạm Phú Cam

Phó Trưởng phòng

Phó Chủ tịch Công đoàn trường

 Phòng làm việcPhòng 6.3 (Nhà 8 tầng khu Hiệu bộ)

Số di động: 0904 713 536

Email: phamphucam@gmail.com

 

- Quản lý công tác trang trí khánh tiết, tuyên truyền, lưu trữ tư liệu về hoạt động của Trường;

- Quản lý hoạt động văn hóa văn nghệ trong cán bộ, viên chức và sinh viên;

- Công tác an ninh trật tự sinh viên;

- Quản lý sinh viên nội, ngoại trú;

- Báo cáo công tác định kỳ liên quan đến nội dung phụ trách;

- Đảm nhận phụ trách công việc khác khi được Trưởng phòng ủy quyền.

 image003

 

ThS. Trần Hoàng Khoa

Chuyên viên, Phó Bí thư Chi bộ

 Phòng làm việcPhòng 6.1 (Nhà 8 tầng khu Hiệu bộ)

Số di động: 0979.751.976

Email: tranhoangkhoa@gmail.com

- Phụ trách Phòng Phát thanh của trường;

- Biên tập, viết bài đăng website trường và phát thanh;

- Phụ trách công tác sinh viên ngoại trú;

- Phụ trách việc bảo hiểm tự nguyện của sinh viên;

- Tham gia, góp ý cho các hoạt động quản lý sinh viên;

- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phòng giao.

 

 image004

 

ThS. Bùi Xuân Lâm

Chuyên viên

 Phòng làm việcPhòng 6.1 (Nhà 8 tầng khu Hiệu bộ)

Số di động: 0912.713.402

Email: nhieuloc69@gmail.com

 

- Phụ trách chụp ảnh, quay camera các hoạt động của trường;

- Trang trí, khánh tiết các hoạt động của Trường;

- Lưu trữ các tư liệu hình ảnh phục vụ cho các hoạt động của trường;

- Các loại khẩu hiệu tuyên truyền nhân các ngày Lễ lớn, sự kiện của đất nước và của trường;

- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phòng giao.

 

 10277410_523948724377464_7859141708006237763_n

ThS. Trần Ngọc Toàn

Chuyên viên, Chủ tịch Công đoàn Phòng

 Phòng làm việcPhòng 6.1 (Nhà 8 tầng khu Hiệu bộ)

Số máy nội bộ: 02113.863.216

Số di động: 0983.048.230

Email: tranngoctoan@hpu2.edu.vn

 

- Phụ trách các chế độ chính sách miễn, giảm hoc phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên, hỗ trợ học tập.

- Phụ trách xét học bổng KKHT và các loại học bổng ngoài trường cho sinh viên

- Phụ trách khen thưởng, kỷ luật sinh viên

- Phụ trách việc sinh viên chuyển trường, bảo lưu, thôi học.

- Phụ trách kiểm tra hồ sơ gốc của sinh viên

- Quản lý hồ sơ điện tử sinh viên.

- Phụ trách trang website của phòng

- Thực hiện một số công việc khác của phòng

 

 image006

 

 

ThS. Phạm Tuấn Hưởng

Chuyên viên

 Phòng làm việcPhòng 6.1 (Nhà 8 tầng khu Hiệu bộ)

Số máy nội bộ: 02113.863.216

Số di động: 0913.034.967

Email: phamtuanhuongsp2@gmail.com

 

- Phụ trách đội văn nghệ trường;

- Phụ trách dàn dựng các chương trình văn nghệ;

- Phụ trách việc tổ chức các lớp công dân HSSV;

- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phòng giao.

 image007

 

ThS. Nguyễn Hồng Trang

Chuyên viên

 Phòng làm việcPhòng 6.1 (Nhà 8 tầng khu Hiệu bộ)

Số máy nội bộ: 02113.863.216

Số di động: 0972. 855.558

Email: hongtrangdhsp2@gmail.com

 

- Tiếp nhận, lưu giữ công văn đến, đi của Phòng;

- Phụ trách công tác sinh viên nội trú;

- Phụ trách xét kết quả rèn luyện của sinh viên;

- Tiếp nhận các loại giấy tờ xác nhận của sinh viên;

- Làm thẻ sinh viên đầu khóa.

 

 image008

 

KS. Nguyễn Tuấn Thanh

Chuyên viên

 

 Phòng làm việcPhòng 6.1 (Nhà 8 tầng khu Hiệu bộ)

Số di động: 0983. 921.933

Email: tuanthanh.ntkc@gmail.com

 

 - Bố trí sử dụng, quản lý Hội trường theo kế hoạch hoạt động của Trường;

- Quản lý, điều chỉnh hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ các hoạt động của trường;

- Phụ trách kỹ thuật Phòng Phát thanh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

 image009

 

ThS. Văn Thị Mai Phương

Chuyên viên

 

Số di động: 0983.030.517

Email: phuongvanthimai2002@gmail.com

 - Phụ trách văn phòng công đoàn;

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

 

 image010

 

CN. Phạm Văn Luân

Chuyên viên, UVBTV Đoàn trường

 Địa chỉ: Phòng 1.3, Nhà 10

Số di động: 0974341588

Email: vanluansp2@gmail.com

 

 - Phụ trách văn phòng đoàn trường;

 - Quản lý website Đoàn Thanh niên;

 - Phụ trách các CLB sinh viên;

 - Nắm bắt thông tin trên các trang mạng xã hội của sinh viên;

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.