Chức năng nhiệm vụ

Đăng bởi: Admin Web - 10:32 05/04/2017 - Lượt xem: 69370

 

 

Họ và tên , chức vụ

Nhiệm vụ chính

 image001

TS. CAO BÁ CƯỜNG

Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng

Phòng làm việc: Phòng 6.2 (Nhà A2)

Di động: 0988.976.359

Email: cuongcb@gmail.com

             cuongcb@hpu2.edu.vn

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác quản lý các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của Phòng. Phụ trách chung hoạt động của Phòng, và trực tiếp phụ trách các công việc:

- Tham mưu, đề xuất với Ban Giám hiệu các hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Quản lý Công tác chính trị tư tưởng; An ninh, báo chí và công tác đối ngoại;

- Quản lý việc khen thưởng - kỷ luật của người học;

- Phụ trách công tác truyền thông của Trường;

- Phụ trách ký duyệt thanh toán công tác tài chính, hoạt động chi của đơn vị;

- Phụ trách ký xác nhận giấy tờ về chế độ chính sách của sinh viên.

- Phụ trách Công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên; xét học bổng khuyến khích học tập sinh viên và các chế độ chính sách của sinh viên;

- Tham gia công tác khác khi được Hiệu trưởng giao. 

 

 image002

CN. NGUYỄN THÀNH LONG

Phó Trưởng phòng

 Phòng làm việcPhòng 6.3 (Nhà A2)

Di động: 0915.268.966

Email: nguyenthanhlong@hpu2.edu.vn

- Quản lý công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của viên chức và người học;

- Duyệt các bài trước khi phát thanh, các bài trước khi đăng website trường;

- Quản lý các lớp sinh hoạt công dân - HSSV;

- Tổ chức hiến máu nhân đạo, các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền, vận động;

- Báo cáo công tác định kỳ liên quan đến nội dung phụ trách;

- Đảm nhận phụ trách công việc khác khi được Trưởng phòng ủy quyền.

 

 

ThS. NGUYỄN HỮU HÒA

Phó Trưởng phòng

Phó Bí thư Đoàn trường

 Phòng làm việc: Phòng 6.3 (Nhà A2)

Di động: 0972 064 928

Email: nguyenhuuhoa.16187@gmail.com

- Quản lý công tác trang trí khánh tiết, tuyên truyền, lưu trữ tư liệu về hoạt động của Trường;

- Quản lý hoạt động văn hóa - văn nghệ trong cán bộ, viên chức và sinh viên;

- Công tác an ninh, trật tự sinh viên;

- Quản lý công tác sinh viên nội, ngoại trú;

- Quản lý website của Phòng;

- Quản lý các trang facebook, fanpage của Trường; nắm bắt dư luận sinh viên;

- Tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên;

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên;

- Báo cáo công tác định kỳ liên quan đến nội dung phụ trách;

- Đảm nhận phụ trách công việc khác khi được Trưởng phòng ủy quyền.

 image003

 

ThS. TRẦN HOÀNG KHOA

Chuyên viên, Phó Bí thư Chi bộ

 Phòng làm việc: Phòng 6.1 (Nhà A2)

Số di động: 0979 751 976

Email: tranhoangkhoa@gmail.com

- Phụ trách Phòng Phát thanh của trường;

- Biên tập, viết bài đăng website trường và phát thanh;

- Phụ trách công tác sinh viên ngoại trú;

- Quản lý Phiếu thông tin sinh viên;

- Phụ trách Bảo hiểm tự nguyện của sinh viên;

- Phụ trách tổ chức Hiến máu nhân đạo và các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền, vận động;

- Tham gia, góp ý cho các hoạt động quản lý sinh viên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công. 

 

 image004

 

ThS. BÙI XUÂN LÂM

Chuyên viên

 Phòng làm việc: Phòng 6.1 (Nhà A2)

Di động: 0912 713 402

Email: lamqcxh1@gmail.com

 

- Phụ trách chụp ảnh, quay camera các hoạt động của trường;

- Trang trí, khánh tiết các hoạt động của Trường;

- Lưu trữ các tư liệu hình ảnh, video các hoạt động của trường;

- Phụ trách khẩu hiệu tuyên truyền nhân các ngày Lễ lớn, sự kiện của đất nước và của trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công. 

 

 10277410_523948724377464_7859141708006237763_n

ThS. TRẦN NGỌC TOÀN

Chuyên viên, Chủ tịch Công đoàn Phòng

 Phòng làm việc: Phòng 6.1 (Nhà A2)

Di động: 0983 048 230

Email: tranngoctoan@hpu2.edu.vn

tranngoctoan.sp2@moet.edu.vn

 

 

 

- Phụ trách các chế độ chính sách miễn, giảm hoc phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên,

hỗ trợ học tập;

- Phụ trách xét học bổng KKHT và các loại học bổng ngoài trường cho sinh viên;

- Phụ trách khen thưởng, kỷ luật sinh viên;

- Phụ trách việc sinh viên chuyển trường, bảo lưu, thôi học;

- Phụ trách kiểm tra hồ sơ gốc của sinh viên;

- Quản lý hồ sơ điện tử sinh viên;

- Phụ trách website của phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công. 

 

 image006

 

 

ThS. PHẠM TUẤN HƯỞNG

Chuyên viên

 Phòng làm việc: Phòng 6.1 (Nhà A2)

Di động: 0913 034 967

Email: phamtuanhuongsp2@gmail.com

 

- Phụ trách Đội văn nghệ trường;

- Phụ trách dàn dựng các chương trình văn nghệ;

- Phụ trách việc tổ chức, quản lý điểm, lưu bài thu hoạch các lớp công dân - HSSV;

- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phòng giao.

 image007

 

ThS. NGUYỄN HỒNG TRANG

Chuyên viên

 Phòng làm việc: Phòng 6.1 (Nhà A2)

Di động: 0972 855 558

Email: hongtrangdhsp2@gmail.com

 

- Tiếp nhận, lưu giữ công văn đến, đi của Phòng;

- Phụ trách công tác sinh viên nội trú;

- Phụ trách xét kết quả rèn luyện của sinh viên;

- Phụ trách công tác tư vấn học đường, tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp, khởi nghiệp;

- Tham gia phụ trách Đội văn nghệ trường;

- Tiếp nhận, giải quyết các loại giấy tờ xác nhận của sinh viên;

- Làm thẻ sinh viên đầu khóa; 

- Làm báo cáo tháng của Phòng gửi Phòng HCTH trước ngày 28 hằng tháng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

 

 image008

 KS. NGUYỄN TUẤN THANH

Chuyên viên

  Phòng làm việc: Phòng 6.1 (Nhà A2)

Số di động: 0983 921 933

Email: tuanthanh.ntkc@gmail.com

 

- Bố trí sử dụng, quản lý cơ sở vật chất Hội trường 14-8;

- Quản lý, điều chỉnh hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ các hoạt động của trường;

- Phụ trách kỹ thuật Phòng Phát thanh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

 image009

 

ThS. VĂN THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên viên

Phòng làm việc: Phòng 1.6 - Nhà 10

 Di động: 0983.030.517

Email: phuongvanthimai2002@gmail.com

- Phụ trách Văn phòng công đoàn trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

 

 image010

 

CN. Phạm Văn Luân

Chuyên viên, UVBTV Đoàn trường

 Địa chỉ: Phòng 1.3, Nhà 10

Số di động: 0974341588

Email: vanluansp2@gmail.com

 

- Phụ trách Văn phòng đoàn trường;

- Quản lý website Đoàn Thanh niên;

- Phụ trách các CLB sinh viên;

- Nắm bắt thông tin trên các trang mạng xã hội của sinh viên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.