Chức năng nhiệm vụ

Đăng bởi: Admin Web - 10:32 05/04/2017 - Lượt xem: 1800

 

 

Họ và tên , chức vụ

Nhiệm vụ chính

 image001

ThS. Cao Bá Cường

Phó Trưởng phòng phụ trách

Bí thư Chi bộ

 

Địa chỉ: Phòng 1.2, Hiệu bộ

Số di động: 0988.976.359

Email: cuongcb@gmail.com

 Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng quản lý các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của phòng. Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách các công việc:

- Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng các hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng;

- Quản lý Công tác chính trị tư tưởng; An ninh, báo chí và công tác đối ngoại; Quản lý Khen thưởng, kỷ luật sinh viên; Quản lý công tác truyền thông; Quản lý chung công tác SV;

- Phụ trách ký duyệt thanh toán toàn bộ công tác tài chính, hoạt động chi của đơn vị;

- Tổ chức quản lý lao động và nhân sự của phòng; 

 - Ký xác nhận giấy tờ về chế độ chính sách, thủ tục liên quan tới sinh viên.

- Công tác đánh giá rèn luyện sinh viên; xét học bổng khuyến khích học tập sinh viên và các chế độ chính sách của sinh viên;

- Tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên;

 - Cơ sở vật chất, trang thiết bị được Nhà trường giao;

- Tham gia công tác của trường khi được Hiệu trưởng giao.

 

 image002

 

 

CN. Nguyễn Thành Long

Phó Trưởng phòng

 Địa chỉ: Phòng 2.3, Hiệu bộ

Số di động: 0915.268.966

Email: nguyenthanhlong@hpu2.edu.vn

 - Quản lý công tác chính trị tư tưởng của viên chức và người học;

- Duyệt các bài trước khi phát thanh, các bài trước khi đăng website trường;

 - Tổ chức các lớp công dân HSSV;

 - Báo cáo công tác định kỳ liên quan đến nội dung phụ trách;

 - Đảm nhận phụ trách công việc khác khi được Trưởng phòng ủy quyền.

 

CVC.ThS Phạm Phú Cam

Phó Trưởng phòng

Phó Chủ tịch Công đoàn trường

 Địa chỉ: Phòng 1.12, Hiệu bộ

Số di động: 0904 713 536

Email: phamphucam@gmail.com

 

- Quản lý công tác trang trí khánh tiết, tuyên truyền, lưu trữ tư liệu về hoạt động của Trường;

- Quản lý hoạt động văn hóa văn nghệ trong cán bộ, viên chức và sinh viên;

- Công tác an ninh trật tự sinh viên;

- Quản lý sinh viên nội, ngoại trú;

- Báo cáo công tác định kỳ liên quan đến nội dung phụ trách;

- Đảm nhận phụ trách công việc khác khi được Trưởng phòng ủy quyền.

 image003

 

ThS. Trần Hoàng Khoa

Chuyên viên, Phó Bí thư Chi bộ

 

Địa chỉ: Phòng 2.3, Hiệu bộ

Số di động: 0979.751.976

Email: tranhoangkhoa@gmail.com

- Phụ trách Phòng Phát thanh của trường;

- Biên tập, viết bài đăng website trường và phát thanh;

- Phụ trách công tác sinh viên ngoại trú;

- Phụ trách việc bảo hiểm tự nguyện của sinh viên;

- Tham gia, góp ý cho các hoạt động quản lý sinh viên;

- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phòng giao.

 

 image004

 

ThS. Bùi Xuân Lâm

Chuyên viên

 

Địa chỉ: Phòng 2.3, Hiệu bộ

Số di động: 0912.713.402

Email: nhieuloc69@gmail.com

 

- Phụ trách chụp ảnh, quay camera các hoạt động của trường;

- Trang trí, khánh tiết các hoạt động của Trường;

- Lưu trữ các tư liệu hình ảnh phục vụ cho các hoạt động của trường;

- Các loại khẩu hiệu tuyên truyền nhân các ngày Lễ lớn, sự kiện của đất nước và của trường;

- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phòng giao.

 

 10277410_523948724377464_7859141708006237763_n

ThS. Trần Ngọc Toàn

Chuyên viên, Chủ tịch Công đoàn Phòng

Địa chỉ: Phòng 1.25, Hiệu bộ

Số máy nội bộ: 02113.863.216

Số di động: 0983.048.230

Email: tranngoctoan.sp2@moet.edu.vn

 

- Phụ trách các chế độ chính sách miễn, giảm hoc phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên, hỗ trợ học tập.

- Phụ trách xét học bổng KKHT và các loại học bổng ngoài trường cho sinh viên

- Phụ trách khen thưởng, kỷ luật sinh viên

- Phụ trách việc sinh viên chuyển trường, bảo lưu, thôi học.

- Phụ trách kiểm tra hồ sơ gốc của sinh viên

- Quản lý hồ sơ điện tử sinh viên.

- Phụ trách trang website của phòng

- Thực hiện một số công việc khác của phòng

 

 image006

 

 

ThS. Phạm Tuấn Hưởng

Chuyên viên

 Địa chỉ: Phòng 1.12, Hiệu bộ

Số máy nội bộ: 02113.863.216

Số di động: 0913.034.967

Email: phamtuanhuongsp2@gmail.com

 

- Phụ trách đội văn nghệ trường;

- Phụ trách dàn dựng các chương trình văn nghệ;

- Phụ trách việc tổ chức các lớp công dân HSSV;

- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phòng giao.

 image007

 

ThS. Nguyễn Hồng Trang

Chuyên viên

 Địa chỉ: Phòng 1.25, Hiệu bộ

Số máy nội bộ: 02113.863.216

Số di động: 0972. 855.558

Email: hongtrangdhsp2@gmail.com

 

- Tiếp nhận, lưu giữ công văn đến, đi của Phòng;

- Phụ trách công tác sinh viên nội trú;

- Phụ trách xét kết quả rèn luyện của sinh viên;

- Tiếp nhận các loại giấy tờ xác nhận của sinh viên;

- Làm thẻ sinh viên đầu khóa.

 

 image008

 

KS. Nguyễn Tuấn Thanh

Chuyên viên

 

Địa chỉ: Phòng 1.12, Hiệu bộ

Số di động: 0983. 921.933

Email: tuanthanh.ntkc@gmail.com

 

 - Bố trí sử dụng, quản lý Hội trường theo kế hoạch hoạt động của Trường;

- Quản lý, điều chỉnh hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ các hoạt động của trường;

- Phụ trách kỹ thuật Phòng Phát thanh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

 image009

 

ThS. Văn Thị Mai Phương

Chuyên viên

 

Số di động: 0983.030.517

Email: phuongvanthimai2002@gmail.com

 - Phụ trách văn phòng công đoàn;

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

 

 image010

 

CN. Phạm Văn Luân

Chuyên viên, UVBTV Đoàn trường

 Địa chỉ: Phòng 1.3, Nhà 10

Số di động: 0974341588

Email: vanluansp2@gmail.com

 

 - Phụ trách văn phòng đoàn trường;

 - Quản lý website Đoàn Thanh niên;

 - Phụ trách các CLB sinh viên;

 - Nắm bắt thông tin trên các trang mạng xã hội của sinh viên;

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.